The Story of Spirituals & Gospel

Deutsch | English | česky

Na kontu mají více než jeden milion prodaných desek, na jejich vystoupení na Open - air koncertu prijelo 80 000 nadšených posluchacu, denne je hrají v rozhlase a po 70 týdnu se umístují na prvních místech v hitparádách.To nejsou fakta o Rolling Stones, nýbrž o Mississippi Mass Choir.
V našich podmínkách neco nepredstavitelného, ale v zemi, kde se negro - spirituální hudba narodila, nic zvláštního - jsou zde radiové stanice jen pro gospelovou hudbu, konají se festivaly pro sto tisíc posluchacu, existují nescetné a vynikající gospelové chóry, speciální oddelení pro gospelovou hudbu v obchodech s deskami a CD.
Gospel má v USA významné postavení. Ale presto je tento hudební smer daleko vzdálen od velkého obchodování, od velkého byznysu. Jenom zrídkakdy se stanou zpeváci tak známými jako Mahalia Jackson, avšak témer všichni populární cerní zpeváci zacínají svoji kariéru zpevem v místním gospelovém chóru.

Odkud pochází gospel

Slovo gospel pochází z anglictiny a znamená evangelium, nebo-li dobrou zprávu. Vzniku gospelu však predcházelo období spirituálu, které souviselo s deportací, ztrátou domova a kulturní identity a soucasne bylo doprovázeno hlubokou náboženskou vírou.

Spirituály jsou puvodne písne, které otroci zpívali behem jejich težkého každodenního života. Vznikaly ve volné improvizaci a byly ústne predávány.
Na zacátku 18. století se mezi bílými a cernými šírilo tzv. Velké probuzení neboli The great awakening. Spirituální písne se používaly pro prenos základních myšlenek tohoto hnutí. Reverend Richard Allen, narozený jako otrok, sám sebe v 17 letech vykoupil. V roce 1801 jako knez metodistu napsal jeden z prvních dokumentu afroamerické kostelní hudby. Dnes predpokládáme, že cernoši tyto písne zpívali jejich vlastním specifickým zpusobem - s duraznejším rytmem, na africkou petitónovou škálu a s vlastními vymyšlenými texty. Negro-spirituál byl na svete.
Tato forma hudby se rozšírila hlavne u otroku. Hymny, žalmy a zakázané písne se zpívaly v noci u táborových ohnu a také pri práci. Spirituály reflektovaly situaci otroku. Nekteré z nich pojednávaly o jejich trápení, jiné o dobe po zrušení otroctví nebo také sloužily jako návod, jak se od otroctví osvobodit (Wade in the water).
Spirituály po zrušení otroctví v roce 1865 ztrácejí na významu. Není již treba zpívat o touze po svobode, protože otroci svobodu, alespon na papíre, nabyli.
Asi kolem roku 1920 se zacala setkávat cernošská spirituální hudba s jazzem. Vzájemným ovlivnováním se stalo, že trh byl náhle doslova zaplaven písnemi, jejichž koreny bychom našli práve v negro-music, byly to písne psané jako blues, rumba,, mamba, boogi - voogi, apod.

Profesionální zdokonalení

Významnou osobností, která se velmi zasloužila o rozvoj gospelu, byl T. A. Dorsey, syn baptistického faráre a bývalého bluesové hudebníka, který do svých skladeb míchal spirituály, žalmy a blues. Výsledkem byl tzv. gospel blues ci církevní blues. Jeho hudba byla jiná - upravená, jazzová a dala se napsat v notách.
V roce 1932 založil T.A. Dorsey hudební nakladatelství House of Music, které umožnovalo Afroamericanum publikovat jejich skladby. Ve stejném roce založil se zpevackou Sallie Martin The National Convetion of Gospel Choir and Choruses a v roce 1942 Gospel School of Music v Chicagu. Toto vše znamenalo pro gospelovou hudbu obrovský pokrok. Zrejme nejznámejší skladbou T.A. Dorseyho je Take my Hand, Precious Lord (The Jackson Singers, CD 3247 / Century Celebration)

Zlatý vek gospelu

Tisíce malých i vetších gospelových skupin se vezpívaly do srdcí a do uší posluchacu. Nekterí ze zpeváku se stali známými, jako napr. Sam Cook, který pokracoval ve své kariére jako svetová hvezda soulové hudby.
Nejznámejší zpevackou tohoto zlatého veku gospelové hudby se stala Mahalia Jackson, která díky svému talentu už v roce 1947 stanula nejvýše na žebrícku popularity interpretu gospelu a její nenapodobitelný pevecký styl z ní ucinil královnu gospelu. Známé písne jsou napr.: In The Upper Room nebo Walk With Me (The Jackson Singers, CD 3249 / Summertime Gospel & Soul).
Ve ctyricátých a padesátých letech popularita gospelu postupne rostla. Gospel se etabloval jako samostatný hudební smer. Prestává být výlucne církevní záležitostí. Dochází ke komercionalizaci stylu, gospely zpívají i neverící. Vzniká rada gospelových skupin jako jsou napr. The Golden Gate Quartet nebo The Five Blind Boys of Mississippi.

Gospel soucasné doby

Posledních tricet let se gospel rychle vyvíjel. Vydal se na cestu k moderní populární hudbe. Dovoleno je to, co se líbí, at to jsou prvky tradicního gospelu (klavír, kytara, tamburína) nebo moderní elektrické nástroje.
V roce 1969 vydal E. Hawkins nahrávku, v které se objevil jeden starý baptistický žalm. Byl moderne aranžovaný a mel ohromný úspech: Oh, Happy Day. Na celém svete se prodalo 20 milionu CD s touto nahrávkou a skladba je dodnes velice aktuální. (The Jackson Singers, CD 3248 / Amazing Gospel).

Gospel si našel cestu i do Evropy. Na turné jsou zde každým rokem nekteré významné skupiny. V Ceské republice uvítáme 13. a 14. listopadu 2004 ve Smetanove síni pražského Obecního domu vždy od 20 hodin jednu z nich: The Jackson Singers / Gospel Emotions s jejich programem Spiritual Inspiration.